Nederland Maritiem Land

De maritieme sector kampt met een structureel instroomprobleem. Voor brancheorganisatie Nederland Maritiem Land ontwikkelde DST de strategie en het creatief concept voor effectieve maritieme arbeidsmarktbranding, met een gemeenschappelijk herkenbaar maritiem verhaal. Een verhaal dat naadloos aansluit op de interesses van de doelgroep.

Het concept is flexibel inzetbaar voor alle bedrijven en de maar liefst twaalf branches in de maritieme sector. Strategie en concept kwamen tot stand in een proces van cocreatie, waarbij op verschillende manieren en momenten experts uit de hele maritieme sector en het onderwijs hun inbreng leverden.

Het gezamenlijk gedragen concept van de campagne zorgt voor herkenbaarheid en zichtbaarheid van de maritieme sector bij de juiste doelgroepen. Het spreekt hen aan, informeert, motiveert en activeert. De opzet van de campagne is toegankelijk, zodat middelen eenvoudig toe te passen zijn door HR-medewerkers in bedrijven en branches – zowel voor voorlichting als werving. Tot slot krijgen reeds bestaande middelen en initiatieven een logische plek in de branchebrede voorlichting over werken in de maritieme sector.

Uitvoering van de meerjarige strategie, en de toepassing van het concept door de hele sector, zorgen dat alle inspanningen elkaar versterken. Hierdoor neemt de bekendheid met, populariteit van en instroom in de maritieme sector toe.

 

DOOR, World Horti Center

Werving van gekwalificeerd personeel is een doorlopende zorg voor vruchtgroentetelers in het Westland. Samen met onze collega’s van Beewan ontwikkelde DST Jongerencommunicatie een passende strategie en conceptrichting voor een permanente beursstand, in opdracht van coöperatie DOOR. Die beursstand kreeg een prachtplek in het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk.

DOOR is één van de grootste coöperaties van telers in het Westland. We begonnen met een strategische kick-off, waarbij alle stakeholders aanwezig waren: directie, marketing communicatie, HR en business development. Daaruit volgde de keuze voor een lange-termijn wervingscampagne onder jongeren, in het WHC.

De noodzaak bleek al snel. Studerende en werkzoekende jongeren weten vaak niet wat er te koop is. Of ze hebben een beperkt beeld van hun mogelijkheden in de sector. DST Jongerencommunicatie dacht vanuit zijn dagelijkse ervaring met jongeren mee met de content- en spelontwikkeling, en toetste deze met hulp van het DST Jongerenpanel.

Het resultaat was een interactief en laagdrempelig vraag- en antwoordspel, dat je vertelt welke competenties bij jou passen. Bij elke gevonden competentie vind je een interview met iemand die daarmee zijn of haar brood verdient. Jongeren ontdekken zo op een speelse manier waar hun eigen kracht ligt. En hoe ze deze kunnen inzetten in de wereld van vruchtgroenteteelt.

Voor de 45 aangesloten telers is de permanente beursstand in het World Horti Center een belangrijke manier om onder de aandacht te komen bij jongeren. Het WHC is nationaal en internationaal een begrip in de wereld van glastuinbouw. Een levendige plek waar onderwijs, onderzoek, ondernemers, bedrijven en afnemers bij elkaar komen. Daarin heeft ook DOOR nu een permanente plek.

WATT?-campagne

Voorlichtingscampagne WATT?

Jongeren bereiken via het onderwijs

De arbeidsmarkt wordt weer krapper, en iedereen mikt vooral op jongeren. Hoe presenteer je je branche, organisatie of banenaanbod aansprekend voor het voortgezet onderwijs of mbo? Hoe kom je überhaupt in contact met een doelgroep die met traditionele media nauwelijks te bereiken is? Het kan nog steeds: via het onderwijs. Als je maar met goede projecten komt, die aansluiten bij wat er leeft onder jongeren én hun decanen en docenten.

Voorlichtingscampagne WATT? dst_watt_05_jongerencommunicatie__educatie_game_techniekSamenwerking

De WATT?-campagne voor de energiesector laat zien hoe effectief een arbeidsmarktcampagne voor een branche kan zijn. Trefwoord: samenwerking. Tussen het O & O fonds ENb (opdrachtgever van de campagne) en de aangesloten bedrijven. Tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Tussen bedrijven en docenten. En natuurlijk tussen opdrachtgever en bureau.

Bouwstenen voor de campagne

Bouwstenen binnen de WATT?-campagne zijn onder meer deelnames aan onderwijsbeurzen, lesprojecten, de excursieservice naar bedrijven, gastlessen techniek, aanwezigheid op conferenties van (techniek)docenten, mailings naar het onderwijs, een krachtige website en vooral veel onderwijsmateriaal.

Deze content is geblokkeerd. Accepteer cookies om te bekijken..