WATT?-campagne

Voorlichtingscampagne WATT?

Jongeren bereiken via het onderwijs

De arbeidsmarkt wordt weer krapper, en iedereen mikt vooral op jongeren. Hoe presenteer je je branche, organisatie of banenaanbod aansprekend voor het voortgezet onderwijs of mbo? Hoe kom je überhaupt in contact met een doelgroep die met traditionele media nauwelijks te bereiken is? Het kan nog steeds: via het onderwijs. Als je maar met goede projecten komt, die aansluiten bij wat er leeft onder jongeren én hun decanen en docenten.

Voorlichtingscampagne WATT? dst_watt_05_jongerencommunicatie__educatie_game_techniekSamenwerking

De WATT?-campagne voor de energiesector laat zien hoe effectief een arbeidsmarktcampagne voor een branche kan zijn. Trefwoord: samenwerking. Tussen het O & O fonds ENb (opdrachtgever van de campagne) en de aangesloten bedrijven. Tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Tussen bedrijven en docenten. En natuurlijk tussen opdrachtgever en bureau.

Bouwstenen voor de campagne

Bouwstenen binnen de WATT?-campagne zijn onder meer deelnames aan onderwijsbeurzen, lesprojecten, de excursieservice naar bedrijven, gastlessen techniek, aanwezigheid op conferenties van (techniek)docenten, mailings naar het onderwijs, een krachtige website en vooral veel onderwijsmateriaal.

Deze content is geblokkeerd. Accepteer cookies om te bekijken..