Werken als milieuchauffeur

Voor het O&O fonds Grondstoffen Energie en Omgeving (O&O fonds GEO) verzorgde DST een arbeidsmarktcampagne voor de mbo-opleiding tot vuilniswagenchauffeur. In samenspraak met zes betrokken bedrijven kozen we voor een persoonlijke aanpak, ondersteund met een informatieve website en folders.

 

Met een heldere propositie waarom het vak zo aantrekkelijk is, wat je verdient, en wat daar tegenover staat, bieden de zes bedrijven gezamenlijk een duidelijk pakket voor jongeren die op de truck willen. Met (online) filmpjes, foto’s en de website ‘werken als milieu-chauffeur’ maakten we die informatie zo overzichtelijk mogelijk.

Met de campagnemiddelen kunnen decanen, leerlingbegeleiders en bedrijven gericht om de tafel zitten met jongeren die interesse hebben in het vak. En hebben ouders – ook belangrijke beslissingsbeïnvloeders – alle gegevens bij de hand.

De campagne is onderdeel van een brede strategische keuze van het O&O fonds GEO om het opleidingsniveau in de branche te verhogen en doorstroom voor medewerkers naar nieuwe functies mogelijk te maken. Om zo beter aan te sluiten bij de veranderende samenleving, en bij de technologische veranderingen in de sector.

 

 

 

Nederland Maritiem Land

De maritieme sector kampt met een structureel instroomprobleem. Voor brancheorganisatie Nederland Maritiem Land ontwikkelde DST de strategie en het creatief concept voor effectieve maritieme arbeidsmarktbranding, met een gemeenschappelijk herkenbaar maritiem verhaal. Een verhaal dat naadloos aansluit op de interesses van de doelgroep.

Het concept is flexibel inzetbaar voor alle bedrijven en de maar liefst twaalf branches in de maritieme sector. Strategie en concept kwamen tot stand in een proces van cocreatie, waarbij op verschillende manieren en momenten experts uit de hele maritieme sector en het onderwijs hun inbreng leverden.

Het gezamenlijk gedragen concept van de campagne zorgt voor herkenbaarheid en zichtbaarheid van de maritieme sector bij de juiste doelgroepen. Het spreekt hen aan, informeert, motiveert en activeert. De opzet van de campagne is toegankelijk, zodat middelen eenvoudig toe te passen zijn door HR-medewerkers in bedrijven en branches – zowel voor voorlichting als werving. Tot slot krijgen reeds bestaande middelen en initiatieven een logische plek in de branchebrede voorlichting over werken in de maritieme sector.

Uitvoering van de meerjarige strategie, en de toepassing van het concept door de hele sector, zorgen dat alle inspanningen elkaar versterken. Hierdoor neemt de bekendheid met, populariteit van en instroom in de maritieme sector toe.

 

DOOR, World Horti Center

Werving van gekwalificeerd personeel is een doorlopende zorg voor vruchtgroentetelers in het Westland. Samen met onze collega’s van Beewan ontwikkelde DST Jongerencommunicatie een passende strategie en conceptrichting voor een permanente beursstand, in opdracht van coöperatie DOOR. Die beursstand kreeg een prachtplek in het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk.

DOOR is één van de grootste coöperaties van telers in het Westland. We begonnen met een strategische kick-off, waarbij alle stakeholders aanwezig waren: directie, marketing communicatie, HR en business development. Daaruit volgde de keuze voor een lange-termijn wervingscampagne onder jongeren, in het WHC.

De noodzaak bleek al snel. Studerende en werkzoekende jongeren weten vaak niet wat er te koop is. Of ze hebben een beperkt beeld van hun mogelijkheden in de sector. DST Jongerencommunicatie dacht vanuit zijn dagelijkse ervaring met jongeren mee met de content- en spelontwikkeling, en toetste deze met hulp van het DST Jongerenpanel.

Het resultaat was een interactief en laagdrempelig vraag- en antwoordspel, dat je vertelt welke competenties bij jou passen. Bij elke gevonden competentie vind je een interview met iemand die daarmee zijn of haar brood verdient. Jongeren ontdekken zo op een speelse manier waar hun eigen kracht ligt. En hoe ze deze kunnen inzetten in de wereld van vruchtgroenteteelt.

Voor de 45 aangesloten telers is de permanente beursstand in het World Horti Center een belangrijke manier om onder de aandacht te komen bij jongeren. Het WHC is nationaal en internationaal een begrip in de wereld van glastuinbouw. Een levendige plek waar onderwijs, onderzoek, ondernemers, bedrijven en afnemers bij elkaar komen. Daarin heeft ook DOOR nu een permanente plek.