Werken als milieuchauffeur

Voor het O&O fonds Grondstoffen Energie en Omgeving (O&O fonds GEO) verzorgde DST een arbeidsmarktcampagne voor de mbo-opleiding tot vuilniswagenchauffeur. In samenspraak met zes betrokken bedrijven kozen we voor een persoonlijke aanpak, ondersteund met een informatieve website en folders.

 

Met een heldere propositie waarom het vak zo aantrekkelijk is, wat je verdient, en wat daar tegenover staat, bieden de zes bedrijven gezamenlijk een duidelijk pakket voor jongeren die op de truck willen. Met (online) filmpjes, foto’s en de website ‘werken als milieu-chauffeur’ maakten we die informatie zo overzichtelijk mogelijk.

Met de campagnemiddelen kunnen decanen, leerlingbegeleiders en bedrijven gericht om de tafel zitten met jongeren die interesse hebben in het vak. En hebben ouders – ook belangrijke beslissingsbeïnvloeders – alle gegevens bij de hand.

De campagne is onderdeel van een brede strategische keuze van het O&O fonds GEO om het opleidingsniveau in de branche te verhogen en doorstroom voor medewerkers naar nieuwe functies mogelijk te maken. Om zo beter aan te sluiten bij de veranderende samenleving, en bij de technologische veranderingen in de sector.

 

 

 

Nederland Maritiem Land

De maritieme sector kampt met een structureel instroomprobleem. Voor brancheorganisatie Nederland Maritiem Land ontwikkelde DST de strategie en het creatief concept voor effectieve maritieme arbeidsmarktbranding, met een gemeenschappelijk herkenbaar maritiem verhaal. Een verhaal dat naadloos aansluit op de interesses van de doelgroep.

Het concept is flexibel inzetbaar voor alle bedrijven en de maar liefst twaalf branches in de maritieme sector. Strategie en concept kwamen tot stand in een proces van cocreatie, waarbij op verschillende manieren en momenten experts uit de hele maritieme sector en het onderwijs hun inbreng leverden.

Het gezamenlijk gedragen concept van de campagne zorgt voor herkenbaarheid en zichtbaarheid van de maritieme sector bij de juiste doelgroepen. Het spreekt hen aan, informeert, motiveert en activeert. De opzet van de campagne is toegankelijk, zodat middelen eenvoudig toe te passen zijn door HR-medewerkers in bedrijven en branches – zowel voor voorlichting als werving. Tot slot krijgen reeds bestaande middelen en initiatieven een logische plek in de branchebrede voorlichting over werken in de maritieme sector.

Uitvoering van de meerjarige strategie, en de toepassing van het concept door de hele sector, zorgen dat alle inspanningen elkaar versterken. Hierdoor neemt de bekendheid met, populariteit van en instroom in de maritieme sector toe.

 

Pop-up Aids Expo

Gaan we het einde van de wereldwijde aids-epidemie ooit meemaken? En wat is daar voor nódig? In de Pop-Up Aids Expo zie je de indrukwekkende verhalen van mensen met hiv in Nederland en in de rest van de wereld. Verhalen die aanzetten tot nadenken, en je een spiegel voorhouden.

DST verzorgde samen met partner Beewan voor het Aidsfonds het concept, ontwerp en de realisatie van deze reizende tentoonstelling. In de zomer van 2018 reist deze door Nederland om de vooral jonge bezoekers (16-30 jaar) meer bewust te maken van hiv en aids.

De aftrap was in Amsterdam. Daar openden koning Willem-Alexander en koningin Máxima de Pop-Up Aids Expo tijdens het benefiet Red Ribbon Concert in mei 2018, onder ruime belangstelling van de media. Ook genereerde de expo veel free publicity op sociale media dankzij de slimme deelbaarheid van de foto die bezoekers van zichzelf kunnen maken met een Magic Mirror.

Hart van Nederland besteedde aandacht aan de Pop-up Aids Expo. En ook Nu.nl maakte een video van de opening door het Koninklijk paar.